A Cég bemutatása

 

A PATINORG KFT. adatvédelmi tájékoztatója.

A PATINORG KFT., mint adatkezelő a következőkről tájékoztatja Megbízóit.

A PATINORG KFT. honlapján nem használ sütiket, és onnan nem gyűjt semmilyen személyes adatot.

A PATINORG KFT. a megbízói adatokat az adott szellemi tulajdonjog körébe tartozó eljárások során a képviseleti kijelölés igazolására, a bejelentői és/vagy a feltalálói/szerzői státusz megjelöléséhez, valamint a Megbízóval történő kapcsolattartáshoz kéri be, kezeli és használja föl.

Az iparjogvédelmi eljárások során a hivatalok, hatóságok és bíróságok előírják mind a képviselet igazolását, mind pedig azt, hogy az eljárásban szereplő fél neve és címe – adott esetben egyéb elérhetősége – legalább az ügykezdő beadványban (bejelentési kérelemben, vagy annak pótlásában) szerepeljen. A személyes adatok ezen bekérésének tehát egyfelől ez a jogi alapja. Másfelől a képviselőnek is rendelkeznie kell a kapcsolattartáshoz és az eljárási adminisztrációhoz szükséges megbízói adatokkal.

A PATINORG KFT. kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kezelt adatokat harmadik fél részére nem adja ki, és a kezelt adatok kapcsán biztosítja a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elleni védelmet.

A PATINORG KFT. kijelenti továbbá, hogy csak az ügy ellátásához okvetlenül szükséges személyes adatokat kéri be és azokat csak a feladat ellátásához szükséges mértékben és időtartamban használja és kezeli.

A PATINORG KFT. tájékoztatja a Megbízót, hogy a bekért személyes adatokat – a törvényi előírásoknak megfelelően – legalább öt évig, de oltalomszerzés esetén, a szükséghez képest, az oltalom fennállását követő további legalább egy évig kezeli.

A PATINORG KFT. tudomására hozza a Megbízónak, hogy kezelt személyes adatai kapcsán tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről és kérheti azokhoz való hozzáférését. Továbbá lehetősége van személyes adatainak hordozására, kérheti azok helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az ezekhez kapcsolódó részletek a 2011. évi CXII törvényből ismerhetők meg.

A PATINORG KFT. adatkezelésével összefüggő további kérdésekben készséggel ad további tájékoztatást a 1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. címre érkező levelekre és a 06-20-9428-001 telefonszámon. Ugyanitt kérhető meg részletes adatvédelmi szabályzatunk is.

Röviden a cégről.

1994-ben hoztuk létre a PATINORG Kft-t, amelynek neve a patent, az innováció és az organizáció szavak előtagjainak mozaikszerű összetételéből adódik. A név magában rejti a Cég tevékenységi körének alapjait:

  • az új műszaki-szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmának megszerzésében,
  • a szellemi termékek piacra vitelében,
  • az ezekkel kapcsolatos részfolyamatok szervezésében történő közreműködést.

A Cég működése során az ipar és a mezőgazdaság számos területére irányuló műszaki megoldás oltalmának megszerzésében, a kereskedelemben használt árujelzők és megjelölések lajstromoztatásában vett már részt, valamint közreműködött találmányok hasznosításának előkészítésében is, így a gazdaság minden területén megfelelő kapcsolatrendszert épített ki.

A Cég hajtóereje, hogy munkájával hozzájárulhasson a magyar iparjogvédelmi kultúra szintjének emelkedéséhez, a szellemi termékek értékesítésének előmozdításához.

A PATINORG KFT. meghatározó többségi tulajdonosa Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivő, 1959-ben született Budapesten, okleveles gépészmérnök, aki az elsők között kapott Magyarországon innovációs és iparjogvédelmi szakmérnöki diplomát. Rónaszéki Tibor 1985-re visszatekintő és azóta folyamatosan bővülő iparjogvédelmi, valamint innovációs projektvezetési szakmai gyakorlattal rendelkezik. Konferenciákon és továbbképzéseken tart tájékoztató előadásokat az iparjogvédelem nyújtotta lehetőségekről és azoknak egy gazdálkodó szervezet piac- és üzletpolitikájába történő beillesztéséről. Számos, az adott szakterületekre eső hazai és külföldi továbbképzésen, szakmai kurzuson vett már részt, hogy tovább szélesítse tudását.